Η καμινάδα είναι η κατακόρυφη σήραγγα δια της οποίας τα καυσαέρια οδηγούνται στην ατμόσφαιρα. Γενικά η κατασκευή της σήμερα εξυπηρετεί την απαγωγή των καυσαερίων.

Οι μεταλλικές καπνοδόχοι κατασκευάζονται συνήθως με διπλά τοιχώματα, αφενός για να ελαττώνεται η ακτινοβολία της θερμότητας των καυσαερίων προς το εγγύς περιβάλλον και αφετέρου να μη ελαττώνεται η ένταση του ελκυσμού λόγω ψύξης αυτών. Όταν τα καυσαέρια από 2 ή 3 λέβητες εξάγονται σε κοινή καπνοδόχο τότε εσωτερικά αυτής υπάρχουν χωρίσματα που σχηματίζουν ιδιαίτερους οχετούς για καθένα λέβητα. Στη περίπτωση αυτή κάθε οχετός είναι εφοδιασμένος με ένα "καπνοφράκτη" ή "δικλείδα" (κοινώς "ντάμπερ") ώστε με αυτούς ν΄ ανοίγονται μόνο οι οχετοί που αντιστοιχούν στους εν λειτουργία λέβητες.

kaminades.jpg