Το πρώτο HITZE 16KW με LPG στην Ελλάδα

Ανάψαμε το πρώτο HITZE 16KW με LPG στην Ελλάδα κάποιες λεπτομέρειες και κλείνει.

Comments

Leave your comment